Privacy Policy

 

TEMPUR SEALY VEEBILEHE PRIVAATSUS- JA KÜPSISEAVALDUS 

Viimati muudetud Mai 2018

Mida käesolev avaldus hõlmab?

Käesolev privaatsusavaldus kirjeldab, kuidas Tempur Sealy (edaspidi „Tempur Sealy“ või „meie“) kasutab teie andmeid, kui kasutate meie tooteid, teenuseid ja veebilehti.

Samuti kirjeldatakse teie andmekaitsealaseid õigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväiteid teatud Tempur Sealy poolse töötlemise kohta. Lisateavet oma õiguste ja nende kasutamise kohta leiate jaotisest „Millised õigused mul on?“.

Samuti võime teile pakkuda isikuandmete kogumise ajal täiendavat teavet, kui meie arvates on kasulik anda asjakohast ja õigeaegset teavet.

Millist teavet me kogume? 

Me kogume ja töötleme teie isikuandmeid, kui te suhtlete meie ja meie veebisaitidega ning kui taotlete või kasutate meie tooteid või teenuseid. See hõlmab alljärgnevat: 

 • teie nimi, vanus, sünniaeg ja sugu; 
 • kontaktandmed, nagu arveldus- ja saatmise aadress, e-posti aadress ning telefoninumber;
 • teie kasutajanimi ja parool;
 • pangateave (sealhulgas teie deebet- või krediitkaarditeave, sortimiskood ja konto number) ning tehinguandmete-teave (sealhulgas toodete ostmisel või Tempur Sealy rahastamise taotlemisel või muul pakutaval rahastamisviisil);
 • teie isiklikud eelistused, nagu teave teie leibkonna ja ostuotsuste kohta; 
 • teave meiega suhtlemise kohta;
 • teie turunduseelistused, sealhulgas kõik meile antud nõusolekud;
 • toote ülevaated, arvustused ja muu sisu, mille te meile esitate; 
 • asukohaandmed, mille alusel saame teha kindlaks, kus te asute (nagu aadress, millelt olete oma arvuti internetiga ühendanud, või pood, kus te oma kaardiga midagi ostate);
 • brauseri või seadmega seotud teave, mida kasutate meie veebisaidile minemiseks;
 • teave veebisaidi eelistuste kohta.

Seaduses ja teistes määrustes käsitletakse teatavat tüüpi isiklikke andmeid erikategooriana. Me kogume ja kasutame sellist tüüpi andmeid ainult siis, kui seadus meil seda teha lubab. Erikategooria teabe näited, mida me töötleme, on järgmised: terviseandmeid, mida me teilt palume (kui ostate meilt tooteid, kus tervisealane teave on asjakohane, nagu tooted, mille eesmärk on leevendada seljavalu) ja teave süüdimõistvate kohtuotsuste ja õigusrikkumiste kohta (kui peame uurima teid seoses meie teenuste kasutamisega või seoses personali / personaliks kandideerimistaotluse taustakontrolliga). 

Kuidas me seda teavet kasutame ja milline on selle kasutamise õiguslik alus? 

Kasutame ülalkirjutatud isikuandmeid ja teavet, mille meile andsite, järgmistel eesmärkidel:

 • lepingu täitmiseks või lepinguga seotud toimingute tegemiseks – see on asjakohane, kui taotlete meie finantstooteid või -teenuseid. See hõlmab:
  • maksete vastuvõtmist ja töötlemist; 
  • teiega suhtlemist ja klienditeeninduse pakkumist;
  • muude toodete, teenuste või auhindade üleandmise korraldamist;
  • meie püsikliendiprogrammide haldamist;
  • teiega suhete haldamist; 
  • garantii täitmist. 
 • Kui see on vajalik seoses Tempur Sealy õigustatud huvidega, nagu on loetletud allpool, ja kui teie andmekaitseõigused ei välista meie huvisid:
  • Toodete ja teenuste pakkumine, mida olete meilt taotlenud, ning vastamine kommentaaridele ja kaebustele, mille olete meile saatnud. Võime töödelda isikuandmeid seoses teie ülalpeetavate, pere ja partneriga (mille olete meile edastanud). 
  • Internetis registreeritud kontode loomise ja turvalisuse hõlbustamine.
  • Teenuste reklaamimine klientidele ja potentsiaalsetele klientidele, uudiste edastamine ja uuenduste tutvustamine ning ürituste korraldamine või haldamine.
  • Meie veebisaitide ja -teenuste kasutamise jälgimine ning teie teabe kasutamine, et saaksime oma tooteid, sisu, teenuseid ja veebisaite jälgida, parandada ning kaitsta nii veebis kui ka väljaspool seda.
  • Meie veebisaidi, toodete või teenuste isikupärastamine.
  • Teie või teiste poolt saadud kaebuste uurimine seoses meie teenuste, toodete või veebisaitidega.
  • Meie ettevõtte tõhusaks ja nõuetekohaseks haldamiseks. See hõlmab meie finantsseisundi, ärivõime, planeerimise, kommunikatsiooni, ettevõtte juhtimise ja auditi haldamist. 
  • Kliendiandmete jälgimine seoses pettuse, terrorismi, eksitava teabe, turvaintsidentide või kuritegevuse tuvastamise, ennetamise, uurimise ja/või nendest teatamisega kooskõlas kohaldatava seadusega.
  • Kuidas me töötame koos teiste ettevõtetega, kes pakuvad teenuseid meile ja meie klientidele.
  • Seoses juriidiliste nõuetega ja nõuete täitmise, regulatiivsuse ja uurimise eesmärgil.
  • Kõnede salvestamine, kui te helistate meie kõnekeskusesse (teavitame teid alati kõne salvestamisest). 
  • Taotlused, mille te meile esitate, kui kandideerite töökohale, või teave, mille me saame soovitajatelt või teie eelmistelt tööandjatelt.
 • Kui annate meile oma nõusoleku:
  • Saadame teile otseturustuse seoses meie toodete ja teenustega e-posti ja/või SMSi teel.
  • Me kasutame küpsiseid ja kasutavaid sarnaseid tehnoloogiaid vastavalt meie küpsistepoliitikale (allpool) ja koos teile antud teabega, kui neid tehnoloogiaid kasutatakse.
  • Muudel juhtudel, kui me palume teie nõusolekut, kasutame andmeid eesmärgil, mida ka selgitatakse.
 • Seadustes nõutavad eesmärgid:
  • Ettevõtte kontroll seoses klientide, potentsiaalsete klientide ja muude kolmandate osapooltega, et täita oma seaduslikke, regulatiivseid ja ametialaseid kohustusi.
  • Vastuseks valitsuse või õiguskaitseorganite taotlustele seoses uurimise läbiviimisega.

Oleme teostanud tasakaalustatud testimise kõikide andmetöötluste jaoks, mida me oma õigustatud huvide alusel läbi viime, ja mida me eespool kirjeldasime. Võite saada teavet meie mis tahes tasakaalustatud testide kohta, võttes meiega ühendust, kasutades alltoodud kontaktandmeid.

Me ei saa pakkuda tooteid või muid soovitud teenuseid, kui meile ei anta kõiki asjakohaseid isikuandmeid. Teatud teabe esitamine on vabatahtlik (näiteks teie poolt esitatud andmed, et saaksime teile saata turundusteateid). 

Automatiseeritud otsuste tegemine

Mõne ülaltoodud funktsiooni täitmisel toetume tehnoloogiale, mis teeb automaatseid otsuseid vastavalt kriteeriumidele, mille oleme määratlenud asjakohaseks, ja teabele, mida me teie või konkreetse tehingu kohta kogume. Nende hulka kuuluvad krediidi- ja pettusekontrollid. Kontrollime oma tarkvara regulaarselt, et parandada otsuste täpsust ja vältida soovimatuid kõrvalekaldeid. Neil otsustel võib olla teie jaoks märkimisväärne mõju, näiteks:

 • Meie teenustele juurdepääsu piiramine, kui me otsustame, et suure tõenäosusega põhjustab teile teenuse pakkumine meie eeskirjade rikkumist. 
 • Tehingute tühistamine, kui me otsustame, et suure tõenäosusega on tehing petlik (näiteks tehakse makse asukohast, mis ei vasta meie lõpptarbija andmetele) või kui maksjal pole kulude katmiseks piisavalt vahendeid. 
 • Teenuse tühistamine, kui me otsustame, et teenust kasutatakse meie eeskirjade rikkumiseks. Näiteks analüüsime teie tehinguid automaatselt, et hinnata, kas mõni teiepoolne tegevus on toodud meie  piiratud tegevuste loetelus.

Kellega me neid andmeid jagame?

Teie isikuandmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (edaspidi „EEA“) meie ja kolmandate osapoolte poolt, kellega me teie isikuandmeid jagame.

Me jagame teie isikuandmeid teiste korporatsiooni Tempur Sealy Group kuuluvate ettevõtetega, et hallata oma funktsioone, sealhulgas teile toodete ja teenuste pakkumist. 

Teie isiklikud andmed edastatakse korporatsiooni Tempur Sealy Group tütarettevõtetele ja edasimüüjatele, kes asuvad järgmistes EMP-välistes riikides: 

 • Ameerika Ühendriigid
 • India 

 

Kui edastame teie andmed Tempur Sealy Group korporatsioonisiseselt,  siis kasutame ettevõttesisest lepingut, mis sisaldab Euroopa Komisjoni heakskiidetud standardlepingu klausleid. Kui edastame teie andmed väljaspoole korporatsiooni Tempur Sealy Group, siis kasutame ülekande tagamiseks Euroopa Komisjoni heakskiidetud standardseid lepingutingimusi, v.a kui edastame isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes on rakendanud siduvaid ettevõtteid käsitlevaid eeskirju või kes kasutavad EL-U.S. Privacy Shield'i, sel juhul võime üleandmise tagamiseks tugineda ühele neist mehhanismidest.

Teie isikuandmeid jagatakse ka usaldusväärsete kolmandate osapooltega, nagu finants- või muud nõustajad, konsultandid ja muud professionaalsed eksperdid.

Me jagame teie isikuandmeid ainult Tempur Sealy'iga sõlmitud lepingute alusel teenuseid osutavatele ettevõtetele. Sellised kolmandad osapooled hõlmavad tellimuste täitmise teenusepakkujaid, veebisaidi- ja IT-hosti, klienditeeninduspunkte, hooldust, kõnekeskuste toiminguid, turundusuuringuid ja -analüüse ning krediitkaardimakseid. 

Teie isikuandmeid jagatakse ka valitsusasutuste ja/või õiguskaitseorganitekrediidiinfo ja pettuste tõkestamise agentuuridega, kui see on eespool nimetatud eesmärkidel vajalik, kui see on seadusega ette nähtud või kui see on vajalik meie seaduslike huvide õiguslikuks kaitseks vastavalt kehtivatele seadustele. 

Juhul kui ettevõtet müüakse või integreeritakse mõne teise ettevõttega, edastatakse teie andmed meie nõustajatele ja võimalikele ostjate nõustajatele ning need edastatakse uutele omanikele. 


Mis õigused mul on?

Teil on õigus küsida Tempur Sealy'ilt koopiat oma isikuandmetest, isikuandmeid parandada, kustutada ja piirata selle töötlemist ning saada oma isikuandmeid struktureeritud masinloetaval kujul ning taotleda meilt nende isikuandmete jagamist (edastamist) teistele organisatsioonidega. Teil võib mõnel juhul olla õigus esitada oma isikuandmete töötlemisele vastuväiteid

Kui oleme küsinud teie nõusolekut, võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Kui taotlete oma isikuandmete töötlemisel Tempur Sealy'le antud nõusoleku tühistamist, siis see ei mõjuta töötlemist, mis on juba teostatud. Samuti võite igal ajal taotleda meil enam mitte saata või koostada profiili seoses otseturundusega.

Need õigused võivad olla piiratud. Näiteks kui teie taotluse täitmisel ilmnevad isikuandmed mõne teise isiku kohta ja kui need rikuvad kolmanda isiku õigusi (sh meie õigusi), või kui palute meil kustutada teabe, mille säilitamist nõutakse seadusega või mille omamisel on kaalukad õigustatud huvid. Asjakohased erandid on hõlmatud nii GDPRi kui ka 2018. aasta andmekaitseseadusega. Vastates teie mistahes taotlusele, teavitame teid kõigist asjakohastest eranditest, millele me toetume.

Kui soovite neid õigusi kasutada, võtke meiega ühendust, kasutades allpool esitatud kontaktandmeid.

Kui teil on lahendamata probleeme, on teil õigus esitada kaebus ELi andmekaitseasutusele riigis, kus te elate, töötate või kus arvate, et rikkumine võis juhtuda. 

Küpsisepoliitika

Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

Mis need on?

Küpsised on väikesed andmeosad, mille veebiserver saadab veebibrauserile ja mis võimaldab serveril iga lehe brauseri üheselt tuvastada.  Kasutatakse ka muid jälgimistehnoloogiaid, mis on küpsistega sarnased.  See võib sisaldada pikslitähiseid ja jälgimise URL-e. Kõiki neid tehnoloogiaid nimetatakse selles avalduses edaspidi „Küpsisteks“.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Allpool on toodud küpsiste tüübid, mida meie veebisaidil kasutame, ja eesmärgid, milleks neid kasutatakse. 

 • Hädavajalikud küpsised: Need küpsised on olulised, et saaksite meie veebisaidil liikuda ja kasutada selle funktsioone, näiteks juurdepääs meie saidi turvalistele aladele. Nende küpsisteta ei saa me pakkuda oma veebisaidil olevaid teenuseid, mida soovite kasutada.
 • Analüütilised / jõudlusküpsised: Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas teie ja teised külastajad meie saiti kasutavad, näiteks lehed, mida te kõige sagedamini kasutate, ja kui saate veebilehtedelt veateateid. Me kasutame nende küpsiste andmeid, et aidata katsetada disainilahendusi ja tagada veebisaidi külastuse ajal järjekindlat välimust.  Kõik küpsiste kogutud andmed liidetakse. Seda kasutatakse ainult veebisaidi toimivuse parandamiseks. 
  • Me kasutame Google Analyticsit, näiteks selleks, et anonüümselt jälgida veebisaidi kasutamist ja tegevust. Google Analytics on Google, Inc. (edaspidi „Google“) pakutav veebianalüütikateenus. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis on teie arvutisse paigutatud tekstifailid, et aidata veebisaidil analüüsida, kuidas kasutajad saiti kasutavad. Küpsise poolt teie veebisaidi kasutamise kohta loodud teave (sh teie IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse Google'i serverites Ameerika Ühendriikides. IP-anonüümsuse aktiveerimise korral lühendab / muudab Google anonüümseks viimase Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osapoole IP-aadressi okteti. Ainult erandjuhtudel saadab Google USA serveritele täieliku ja lühendatud  IP-aadressi. Veebisaidi teenusepakkuja nimel kasutab Google seda teavet, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, veebisaidi operaatorite veebisaidi tegevusaruannete koostamist ning veebiteenuse pakkuja veebisaidi tegevuse ja interneti kasutamisega seotud muude teenuste pakkumist. Google ei seo teie IP-aadressi teiste Google'i valduses olevate andmetega. Võite keelduda küpsiste kasutamisest, valides oma brauseri asjakohased sätted. Kui te aga seda teete, ei pruugi olla võimalik kõigi selle veebilehe funktsioonide kasutamine. Lisaks saate takistada Google'i andmete kogumist ja kasutamist (küpsised ja IP-aadress), laadides alla ja installides brauseri pistikprogrammi, mis on saadaval aadressil https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
  • Võite keelduda Google Analyticsi kasutamisest, klõpsates järgmisel lingil. Arvutisse seatakse loobumisküpsis, mis takistab tulevikus teie andmete kogumist selle veebisaidi külastamisel:

<a href=“javascript:gaOptout()“>Keela Google Analytics</a> 

 • Funktsionaalsed küpsised: Need küpsised võimaldavad meie saidil meeles pidada teie tehtud valikuid (nt teie kasutajanime, keelt või piirkonda, kus te asute), et pakkuda täiustatumaid ja personaalsemaid funktsioone. Neid küpsiseid saab kasutada ka teksti suuruse, fontide ja veebilehtede muude osade kohandamiseks. Neid saab kasutada ka teie poolt soovitud teenuste pakkumiseks, nagu videode vaatamiseks või kommenteerimiseks. Lisaks saab neid küpsiseid kasutada selleks, et võimaldada valikulise teenuse toimimist, näiteks otseülekandes vestluse pakkumiseks.  Nende küpsiste poolt kogutud teave võib olla muudetud anonüümseks ja nad ei saa jälgida teie sirvimist teistel veebisaitidel.
 • Sihtimisküpsised: Neid küpsiseid kasutatakse, et saaks pakkuda teid huvitavaid ja asjakohaseid reklaame. Neid kasutatakse ka reklaami nägemise arvu piiramiseks ja reklaamikampaania efektiivsuse mõõtmiseks. Neid küpsiseid kasutatakse ainult teie nõusolekul. Saate anda oma nõusoleku kas sulgedes meie veebisaidi sihtlehel kuvatud küpsise bänneri või sirvides veebilehte väljaspool küpsisebännerit ja klõpsates selle üksustel. Märkus! Jälgime teie nõusolekut tehnilise küpsise abil. Seetõttu, kui kustutate oma seadmetes salvestatud küpsised, näete küpsisebännerit veel kord. Need paigutatakse tavaliselt veebisaidi operaatori loal läbi reklaamivõrkude. Nad mäletavad, et külastasite veebisaiti ja seda teavet jagatakse teiste organisatsioonidega, nagu reklaamijad. Sageli on sihtimis- või reklaamiküpsised seotud teise organisatsiooni poolt pakutavate saidi-funktsioonidega.
 • Sotsiaalmeedia-küpsised: Need küpsised võimaldavad teil jagada, mida olete meie saidil teinud, sotsiaalmeedias nagu Facebook ja Twitter. Need küpsised ei kuulu meie kontrolli alla.  Vaadake vastavat privaatsuspoliitikat selle kohta, kuidas need küpsised töötavad. 
 • Pikslitähised: Tuntud ka kui GIF või veebimajakas. Need on nähtamatud märgid, mis on paigutatud meie lehe teatud osadele, kuid mitte teie arvutisse. Kui lähete nendele lehtedele, genereerivad pikslitähised sellest külastusest üldise teate. Nad töötavad tavaliselt koos küpsistega, registreerides, kui konkreetne seade külastab kindlat lehte. Kui lülitate küpsised välja, tuvastab pikslitähis lihtsalt anonüümse veebisaidi külastamise.
 • Jälgimise URL-id: Neid kasutatakse selleks, et kindlaks teha, millise viiteallikaga veebisaidile mindi.

Kui te ei soovi üldse küpsiseid lubada või soovite ainult lubada teatud küpsiste kasutamist, vaadake palun oma brauseri seadeid. Saate oma brauseri seadeid kasutada, et tühistada oma nõusolek küpsiste kasutamiseks igal ajal ja kustutada juba määratud küpsised. Kustutades meie küpsised või keelates tulevasi küpsiseid, ei pruugi teil olla võimalik pääseda ligi meie saidi teatud piirkondadele või funktsioonidele.

Küpsiste kohta lisateabe saamiseks, minge: www.allaboutcookies.org või www.youronlinechoices.eu, mis sisaldab täiendavat teavet käitumispõhise reklaami ja veebipõhise privaatsuse kohta.

Kui kaua te minu andmeid säilitate? 

Kui töötleme konto registreerimisandmeid, teeme seda seni, kuni teie konto on aktiivne, või kui olete meie saitide aktiivne kasutaja ja mitte kauem kui kuus aastat pärast seda.

Kui töötleme isikuandmeid seoses lepingu täitmise või küsitlustega, säilitame andmeid kuue aasta jooksul pärast teie viimast suhtlusest meiega.

Kui töötleme teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel või teie nõusolekul, töötleme neid andmeid seni, kuni palute meil seda enam mitte teha ja lühikese aja jooksul pärast seda (et saaksime teie taotlusi rakendada). Samuti säilitame andmeid selle kohta, et olete palunud meil mitte saata otseturunduslikke materjale või mitte töödelda teie andmeid, et saaksime teie taotlust tulevikus arvestada.

Selle privaatsusavalduse uuendused

Seda privaatsusavaldust võidakse aeg-ajalt ajakohastada. Sel juhul muudame selle privaatsusavaldise ülaosas olevat kuupäeva. Mõnel juhul võime teavitada teid aktiivselt konkreetsetest andmetöötluse tegevustest või selle privaatsusavalduse olulistest muudatustest, nagu seda nõuab kohaldatav seadus.

Kontaktandmed

Loodetavasti vastasime rahuldavalt teie kõikidele küsimustele seoses teie andmete töötlemisega. Kui teil on seoses andmete töötlemisega täiendavaid küsimusi, võite võtta ühendust andmekaitse juht, kasutades järgmisi kontaktandmeid: dataprotection@tempursealy.com.

Teie andmetöötleja on Dan-Foam ApS, registreeritud asukohaga Taani registreerimisnumbriga 24209709 ja kelle registreeritud tegevusaadress on: Dan-Foam ApS, Holmelund 43, DK-5560 Aarup, Denmark.