Kasutustingimused

# TÄHTIS:  Palun lugege need kasutustingimed hoolikalt läbi. Need moodustavad teie ja meie vahel õiguslikult siduva lepingu. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, siis palun ärge kasutage meie kodulehte ega tellige kaupu kodulehe või telefoni teel. Määratletud mõisted:

„Operaator”          

tähendab Inglismaal ja Walesis registreeritud ettevõtet Tempur Sealy International Limited, mille registreeritud number on 04698814 ja käibemaksukohustuslase number on GB 835 5999 70 ning mille registrijärgne asukoht on Caxton Point, Printing House Lane, Hayes, Middlesex UB3 1AP, tütarettevõte. Tempur Sealy International, Inc.

Veebisaidi kohalikku sisu haldavad ja ajakohastavad Tempur Sealy Groupi vastavad litsentsisaajad (nende üksikasjad on saadaval nõudmisel).

Veebisait tähendab  www.tempur.com  ja / või mis tahes järeltulija veebisaiti “meie”, “meie”, “meie”

viitab operaatorile

„Sisu” tähendus on esitatud allpool punktis 2.1

 

1. SISSEJUHATUS

1.1 Käesolevad kasutustingimused kehtivad teie veebisaidile juurdepääsu ja selle kasutamise suhtes. Klõpsates: klõpsates veebisaidil nuppu „VASTUN”, nõustute nende kasutustingimuste ja meie  privaatsuspoliitikaga  (kui see on asjakohane); veebisaidile juurdepääs või selle kasutamine; ja / või kinnitades e-posti, posti või telefoni teel, et nõustute nende kasutustingimuste ja meie  privaatsuspoliitikaga , nõustute järgima neid kasutustingimusi ja meie  privaatsuspoliitikat  ning sõlmima operaatoriga lepingu. Kui te ei nõustu nende kasutustingimuste ja / või  privaatsuseeskirjadega , ei tohiks te klõpsata nuppu „VÕTAN VAHETUST”, veebisaidile juurde pääseda või seda kasutada ega veebisaidi kaudu või telefoni teel tellimust esitada.

1.2 Võime neid kasutustingimusi ja / või  privaatsuspoliitikat  igal ajal muuta. Sel juhul avaldame muudetud versiooni veebisaidil ja see jõustub alates avaldamisest. Kehtivate kasutustingimuste ja / või privaatsuseeskirjade ülevaatamiseks peaksite aeg-ajalt veebisaiti kontrollima  .

1.3 Käesolevates kasutustingimustes tähendavad kõik viited: „kasutustingimustele” neid kasutustingimusi, mida on aeg-ajalt muudetud vastavalt ülaltoodud punktile 1.2 ning mis tahes poliitikatele, juhistele, reeglitele ja / või muudele tingimustele, mis võime aeg-ajalt veebisaiti postitada või teile muul viisil teada anda;

1.4 Vastuolu korral käesolevate kasutustingimuste ja  privaatsuseeskirjade  või mõne muu poliitika, juhiste, reeglite ja / või muude kasutustingimuste vahel on ülekaalus need kasutustingimused sellise vastuolu ulatuses.


2. LITSENTS


2.1 Tingimusel, et järgite käesolevaid kasutustingimusi täielikult, anname meie ja / või meie litsentsiandjad teile õiguse tutvuda veebisaidi või selle kaudu pakutava või kättesaadavaks tehtud sisuga ja teabega, sealhulgas ilma piiranguteta tekstiga, piltide ja videotega, ja vaadata neid („Sisu”) ainult teie isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks, kui teie ja meie vahel pole kirjalikult kokku lepitud.

2.2 Te ei tohi ilma meie sõnaselge eelneva kirjaliku loata printida, alla laadida, kopeerida, reprodutseerida, all-litsentsida, uuesti avaldada, levitada, edastada, avalikult esitada, kuvada või kättesaadavaks teha, muuta, kohandada, sekkuda, luua tuletatud teoseid või võltsida mis tahes viisil või mis tahes viisil mis tahes Sisu või teha sellise sisuga midagi muud, mis pole käesolevates kasutustingimustes selgesõnaliselt lubatud. Ilma et see piiraks ülaltoodu üldist kohaldamist, peaksite alla laadima ja / või printima ning säilitama oma kasutustingimuste praeguse koopia.

2.3 Kõik intellektuaalomand ja muud sisulised varalised õigused kuuluvad meile või meie litsentsiandjatele. Nõustute ja tunnistate: et te ei omanda sisu omandiõigusi; ja mis tahes sisu muutmine või sisu kasutamine mis tahes eesmärgil, mis pole käesolevates kasutustingimustes selgesõnaliselt lubatud, võib rikkuda meie ja teiste autoriõigusi ja muid varalisi õigusi.

2.4 Kõik õigused, mida käesolevates kasutustingimustes pole sõnaselgelt antud, on reserveeritud.

2.5 Me ei aktsepteeri ega arva loovaid materjale, ideid ega ettepanekuid peale nende, mida me konkreetselt taotleme. Selle eesmärk on vältida arusaamatusi, kui teie ideed on sarnased iseseisvalt välja töötatud ideedega. Kui edastate meile e-posti teel või muul viisil mis tahes suhtlust või materjali, loetakse, et olete andnud meile ja meie sidusettevõtetele igavese, ülemaailmse, autoritasuta ja tühistamatu litsentsi sellise side või materjali kasutamiseks mis tahes viisil sobivaks, sealhulgas alamlitsentside andmine kolmandatele isikutele. Nõustute, et meil ja meie sidusettevõtetel on vabadus kasutada mis tahes idee, kontseptsioone, oskusteavet või tehnikaid, mis sisalduvad mis tahes teatises või materjalis, mille meile saadate, mis tahes eesmärgil, sealhulgas, kuid mitte ainult, selliseid tooteid kasutavate toodete väljatöötamine, tootmine ja turustamine teavet.


3. TEENUSELE LIGiPÄÄS


3.1 Kuigi püüame tagada veebisaidi tavapärase kättesaadavuse 24 tundi ööpäevas, võidakse juurdepääs veebisaidile ajutiselt ja ilma ette teatamata peatada mis tahes kaalutlusõigusest lähtuvalt, sealhulgas süsteemi tõrke, hoolduse või remondi korral või meist sõltumatutel põhjustel. Me ei vastuta teie ega ühegi kolmanda isiku ees, kui veebisait pole mingil põhjusel või ajaliselt saadaval.

3.2 Me jätame endale õiguse veebisaiti (või selle osa) ajutiselt või jäädavalt muuta või tagasi võtta sellest ette teatamata või ilma ette teatamata ning me ei vastuta sellise muudatuse ega tagasivõtmise eest teie ega kolmanda isiku ees.


4. JUHTIMINE


4.1 Nõustute, et te ei kasuta veebisaiti mis tahes materjali postitamiseks või edastamiseks, mis on: ebaseaduslik; kahjulik; ähvardav; kuritahtlik; ahistamine; laimav; labane; rõve; rikkudes meie ja / või mis tahes kolmanda isiku õigusi; ja / või rassiliselt, etniliselt või muul moel vastumeelne.

4.2 Nõustute, et te ei:

4.2.1. Lae üles või proovi veebisaidile üles laadida või muul viisil meile edastada faile, mis sisaldavad viirusi, "Trooja hobuseid", usse, tühjendusroboteid, rikutud faile, muid sarnaseid destruktiivseid funktsioone või muul viisil kahjustada, keelata või kahjustada Veebisaidi või meie ettevõtte käitamine või selle taotlemine; või

4.2.2 saada või proovi volitamata juurdepääsu mis tahes viisil, sealhulgas häkkimise, võltsimise või mis tahes tulemüüride või muude tehnoloogiliste või muude kaitsemeetmete või turvameetmete kõrvalehoidmise või neist kõrvalehoidmise kaudu veebisaidile, veebisaidiga ühendatud võrkudele või mis tahes sisule .

4.3 Teeme täielikku koostööd kõigi õiguskaitseasutuste või kohtumäärustega, mis taotlevad või suunavad meid avaldama isikut või tuvastama kedagi, keda kahtlustatakse veebisaidi kasutamisega seotud õigusrikkumises.


5. KLIENDI TEAVETeie vastutate meile edastatud isikuandmete õigsuse ja täielikkuse eest ning garanteerite, et selline teave on igas mõttes täpne ja täielik. Nõustute teavitama meid sellise teabe muudatustest, millele saate oma konto kaudu juurde pääseda ja mida saate värskendada.6. TEIE KONTO JA PAROOL


6.1 Veebisaidi teatud funktsioonidele juurdepääsuks ja / või (kui see on asjakohane) tellimuse esitamiseks võidakse paluda meil end registreerida ja konto luua. Selleks peate: looma parooli, andma meile teatud isiklikke andmeid, sealhulgas oma nime ja e-posti aadressi ning muud üksikasjad (näiteks teie postiindeks), mida võime registreerimise käigus nõuda; ja nõustume teie isikuandmete töötlemisega vastavalt meie  privaatsuseeskirjadele . Nagu eespool märgitud, ei tohiks te oma privaatsuseeskirjade kasutustingimustega nõustuda, siis ei tohiks   te veebisaiti kasutada ega meiega kontot luua.

6.2 Teie vastutate oma konto parooli ja muu sisselogimisteabe turvalisuse ja konfidentsiaalsuse eest. Vastutate kõigi kontol toimuvate toimingute eest. Kui teil on põhjust kahtlustada, et teie parool on kellelegi teisele teada saanud ja / või et teie kontot on kasutatud või tõenäoliselt kasutatakse ilma teie loata, peate viivitamatult meiega ühendust võtma. Me ei vastuta kahjude ega kahjude eest, mis tulenevad teie parooli ja / või muu oma konto sisselogimisteabe kaitsmata jätmisest.


7. LINGID TEISTELE veebilehtedele


Veebisaidil olevad lingid kolmandate isikute veebisaitidele pakutakse ainult teie mugavuse huvides. Selliste linkide kasutamisel lahkute veebisaidilt. Me ei ole neid veebisaite ega nende sisu ega kättesaadavust üle vaadanud, ei kontrolli ega vastuta nende eest. Me ei kinnita ega esita mingeid avaldusi selliste veebisaitide, nende veebisaitide materjalide ega selliste veebisaitide kasutamise tulemuste kohta. Kui otsustate pääseda juurde mõnele veebisaidiga lingitud kolmandate osapoolte veebisaidile, teete seda täielikult omal vastutusel. Nendel veebisaitidel võivad olla oma kasutustingimused ja privaatsuseeskirjad, mille peaksite enne selliste veebisaitide kasutamist üle vaatama.


8. VASTUVÕTT


8.1 Ehkki püüame tagada, et Veebisaidil olev teave oleks täpne, täielik ja ajakohane, ei taga me, et see nii on või juhtub. Võime igal ajal ilma ette teatamata teha muudatusi Veebisaidil ja / või veebisaidil kirjeldatud ja kättesaadavates toodetes ja / või nende hindades.

8.2 Veebisaidil olevad illustratsioonid, fotod, kaalud, mõõtmed ja kirjeldused on mõeldud meie toodete üldiseks juhendiks. Tunnustate ja nõustute, et me ei luba, et meie tooted vastavad täpselt sellistele juhistele ja ilma igasuguste muudatusteta. Kuigi püüame tagada, et meie juhised oleksid kasulikud ja täpsed, on palju tegureid, nagu väiksemad muudatused laos, pidev tootearendus ja isegi teie enda arvuti või muu monitoritehnoloogia, mis tähendab, et tegelikud tooted võivad illustratsioonidest veidi erineda, fotod, kaalud, mõõtmed ja / või kirjeldused veebisaidil.


9. HINNAD


9.1 Kõik veebisaidil olevad toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. Veebisaidi tootelehtedel ei sisalda toote hinnad mingeid tarnetasusid. Veebisaidil kuvatud tooted ja hinnad on üksnes informatiivsed ega kujuta endast Operaatori siduvat pakkumist. Operaator võib vabalt aktsepteerida (või mitte aktsepteerida) pakkumist kliendilt, kes soovib osta mõnda reklaamitud toodet. Pange tähele, et veebisait ei aktsepteeri praegu tellimusi (seda ei käitata veebipoena), vaid see on ainult informatiivne veebisait.

10. TOOTE KASUTAMINE

10.1 Nõustute kasutama tooteid ainult nende tavapäraseks ja õigeks kasutamiseks ning mitte neid muutma, muutma ega muul viisil segama.

10.2 Nõustute järgima tootega kaasasolevaid tootja juhiseid ning mitte kasutama tooteid hooletult või hooletult.


11. VASTUTUS


11.1 Miski käesolevates kasutustingimustes ei välista ega piira meie vastutust:

11.1.1 hooletusest põhjustatud surm või kehavigastus;

11.1.2 pettus; või

11.1.3. Mis tahes tingimuste rikkumine, mis tuleneb 1979. aasta kaupade müügi seaduse paragrahvidest 12 ja 14 või 1982. aasta kaupade tarnimise ja teenuste osutamise paragrahvidest 2 ja 4, 1987. aasta tarbijakaitseseaduse ja / või mis tahes muu defektse toote rikkumine seadusjärgne või muu vastutus, mida ei saa kohaldatava õiguse kohaselt välistada.

11.2 Seadusega lubatud maksimaalses ulatuses:

112.1 Veebisait ja sisu pakutakse "sellisena nagu see on" ilma igasuguste garantiideta;

11.2.2 tooted on rahuldava kvaliteediga ja sobivad otstarbeks, milleks need kättesaadavaks tehakse (st mitteäriliseks, koduseks kasutamiseks, kui teie ja meie vahel pole kokku lepitud teisiti); ja

11.2.3 välistame kõik muud veebisaidi, sisu ja toodetega seotud otsesed ja kaudsed kinnitused, garantiid, tingimused ja muud tingimused.

11.3 Koguvastutus lepingute, lepinguväliste kohustuste (sealhulgas hooletus) või seadusjärgse kohustuse rikkumise eest või muul viisil meie, meie grupi ettevõtete ning meie või nende kõigi ohvitseride, direktorite, töötajate, aktsionäride või agentide või nende kõigi muul viisil eest igasugune kahju või kahju, mis võib teile või kolmandale isikule seoses käesolevate kasutustingimustega kaasa tulla, piirdub suurema hulgaga:

11.3.1 summa, mille olete toote eest maksnud (poes või vajaduse korral veebis); ja / või

11.3,2 10 naela.

11.4. Meie, meie grupi ettevõtted ja meie ega nende üksuste ohvitserid, direktorid, töötajad, aktsionärid või esindajad ega keegi neist ei vastuta lepingute, delikti (sealhulgas hooletuse) või seadusjärgse kohustuse rikkumise eest ega muul viisil seoses nende kasutustingimustega:

11.4.1 kaudne, karistuslik või kaudne kahju või kahju;

11.4.2 mis tahes kahju, mis tuleneb sissetuleku, kasumi, firmaväärtuse, andmete, lepingute, raha kasutamise või tegevuse katkemisest või on sellega seotud;

11.4.3 mis tahes kahju, mis tuleneb teie veebisaidi kasutamisest, sealhulgas ilma piiranguteta seoses veebisaidi, mis tahes veebisaidiga seotud veebisaitide või sellistel veebisaitidel oleva materjali, sealhulgas kuid mitte ainult kaotuse või kahjustusega, mis on põhjustatud viirustest, mis võivad nakatada teie arvutiseadmeid, tarkvara, andmeid või muud vara seoses teie juurdepääsuga veebisaidile, selle kasutamisele või selle sirvimisele või veebisaidilt või lingitud veebisaitidelt mis tahes materjali allalaadimisele Veebisaidile;

11.4.4 mis tahes kahju, mis tuleneb toodete tavapärasel ja nõuetekohasel kasutamata jätmisel või toodete muutmisel või muutmisel, meie ja / või tootja juhiste eiramisel või toodete hooletul või hooletul kasutamisel; ja / või

11.4.5 mis tahes kohustuste täitmata jätmine, mis teile käesolevate kasutustingimuste kohaselt kuuluvad, mis on põhjustatud meie mõistlikust kontrollist sõltumatust sündmusest või asjaolust, sealhulgas töövaidlused, tehnilised raskused, sidevõrkude rike või viivitused, terrorism või elektrikatkestus.


12. KEHTETUS JA loobumine


12.1 Kui mõni käesolevate kasutustingimuste osa on jõustamatu (sealhulgas mis tahes säte, milles välistame oma vastutuse teie ees), ei mõjuta see käesolevate kasutustingimuste mis tahes muu osa jõustatavust.

12.2 Kui te rikute neid kasutustingimusi ja me ei võta teie vastu midagi ette, on meil ikkagi õigus jõustada oma rikkumisi puudutavaid õigusi teie suhtes ning kasutada oma õigusi ja õiguskaitsevahendeid mis tahes muus olukorras, kus te rikute neid kasutustingimusi .


13. KOLMANDA ISIKU ÕIGUSED


Välja arvatud meie sidusettevõtted, juhid, töötajad või esindajad, pole isikul, kes ei ole käesolevate kasutustingimuste osaline, seadusega sätestatud ega muid õigusi nende jõustamiseks, kuivõrd sellist õigust saab seaduslikult välistada.

14. LÕPETAMINE JA ÜLEMINEK

14.1 Käesolev punkt 22 ja punktid 1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ja 17 jäävad kehtima ka pärast käesolevate kasutustingimuste lõppemist mis tahes põhjusel .


15. ÜLESANDMINE


Me jätame endale õiguse loovutada või alltöövõtulepinguks osa või kõik meie käesolevatest kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused. Need kasutustingimused on teile isiklikud ja olete sõlminud teie enda, mitte ühegi kolmanda isiku kasuks.


16. RIIGIÕIGUS JA JURISDIKTSIOON


Neid kasutustingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Inglise seadustele ning nende kasutustingimustega seoses tekkivad vaidlused kuuluvad Inglise kohtute ainupädevusse.


17. KOGU LEPING


17.1 Need kasutustingimused koos  privaatsuspoliitikaga sätestavad kogu meie veebisaidi või telefoni teel kasutatava veebisaidi kasutamise lepingu ja asendavad kõik teie ja teie vahelised varasemad lepingud, mis on seotud teie Veebisaidi kasutamine ja / või selle toote tellimus.

17.2 Ükski meie nimel müügiinimese poolt öeldu ei tohiks olla tõlgendatud käesolevate kasutustingimuste ja / või privaatsuseeskirjade variatsioonina või volitatud esindajana meie poolt müügiks pakutavate toodete olemuse või kvaliteedi kohta. Välja arvatud pettuse või petliku valeandmete esitamise eest, ei vastuta me sellise esindamise eest.

Miks mitte proovida
TEMPUR® tooteid
poes?