Garantiitingimused

See dokument kinnitab TEMPURi garantiitingimusi Eestis müüdavatele uutele TEMPUR toodetele ning TEMPURi toodete garantiinõuded käsitletakse müügikohas ja vastavalt selle riigi garantiitingimustele, kust toode osteti. Selleks, et garantii ei kaotaks kehtivuse, palume Teie toode registreerida. Palun registreerige oma toode allpool peale Garantiitingimuste lugemist.


Kes pakub TEMPURi garantiid?


Eestis müüdavate toodete TEMPURi toodete tootja on Taanis registreeritud ettevõte Dan-Foam ApS registreerimisnumbriga DK-24209709. Asukoht: Holmelund 43, 5560 Aarup, Taani ("Tootja"). Dan-Foam ApS on TEMPUR-Sealy International, Inc. tütarettevõte.

Mida garantii katab?

Tootja garanteerib, et uutel ja originaal TEMPUR-toodetel ei ole kohaldatava garantiiperioodi jooksul materiaalset ega töötlusviga. 

TEMPURi garantii kehtib volitatud müügikohas, mis müüs toote isiklikuks kasutamiseks, kuid mitte äri-, kaubandus- või muude üksuste või asutuste jaoks. Volitatud jaemüüjaks Eestis on Temparu OÜ.

Millised on TEMPUR toodete garantiiajad?

TEMPURi garantii kehtib alates ostukuupäevast (välja arvatud juhul, kui toodet on varem kasutatud tutvustus- või tutvustusmudelina, sel juhul algab garantii valmistamise kuupäevast). Garantiiaeg (kui ei ole sätestatud teisiti) on tavaliselt:
| | | | | --- | --- | --- | | Toode | Toote garantii | Mida garantii katab | | - Paksud TEMPUR madratsid
(TEMPUR Original/Firm, TEMPUR Cloud, TEMPUR® Sensation, TEMPUR Hybrid madratsikollektsioonid)
- TEMPUR kattemadrats 7 | 15-aastane Pro Rata garantii * (* vt allolevat tabelit) | Materjalidefektid, mis on tingitud defektsest töötlusest või materjalidest, samuti muudatused, mis põhjustavad TEMPUR-materjalis nähtavat, üle 2 cm süvendit. | | - Padjad

Reisitooted
- Istmepadjad - Ergonoomilised toed
- Tekid
- Elastsed linad\\, padjapüürid\\, kaitsekatted | 3-aastane täielik garantii | Materjalidefektid, mis on tingitud defektsest töötlusest või materjalidest, samuti muudatused, mis põhjustavad TEMPUR-materjalis nähtavat, üle 3 cm süvendit. | | - TEMPUR madratsite\\, madratsipatjade ja patjade lukuga katted | 2-aastane täielik garantii | Materjalidefektid, mis on tingitud puudulikust töötlusest või materjalidest. | | - kõigi mootorvoodite mootorid\\, massaažiseadmed\\, kaugjuhtimispuldid ja nende osad | 2-aastane täielik garantii | Materjalidefektid, mis on tingitud puudulikust töötlusest või materjalidest. |

15-aastane piiratud garantii. Kui esitate kehtiva nõude 5 aastat pärast ostukuupäeva, annab tootja vastava madratsi, mille puhul maksate protsendi uuest asendusmadratsist vastavalt vahetamise intervallile. Garantii ajal madratsi asendamine uuega ei pikenda algset garantiiaega. Asendusmadratsi hind sõltub tootja OVH hinnakirjas avaldatud hinnast, mis kehtib pretensiooni esitamise ajal kõnealuses riigis.

Aastad 0 - 5 - täielik garantii
6. aasta - maksate 10% kehtivast RRP-st 11. aasta - maksate 60% kehtivast RRP-st
7. aasta - maksate 20% kehtivast RRP-st 12. aasta - maksate 70% kehtivast RRP-st
8. aasta - maksate 30% kehtivast RRP-st 13. aasta - maksate 80% kehtivast RRP-st
9. aasta - maksate 40% kehtivast RRP-st 14. aasta - maksate 90% kehtivast RRP-st
10. aasta - maksate 50% kehtivast RRP-st 15. aasta - maksate 95% kehtivast RRP-st

10-aastane piiratud Pro Rata garantii. Kui esitate kehtiva nõude 5 aastat pärast ostukuupäeva, pakub tootja sarnast toodet, mille puhul maksate uue toote asendusprotsendi. Asendamine ei pikenda esialgset garantiiaega. Asendustoote hind määratakse kindlaks vastavalt kehtivale soovitatud hinnakirjale.

Aastad 0 - 5 - täielik garantii
6. aasta - makske 20% kehtivast RRP-st
7. aasta - makske 40% kehtivast RRP-st
8. aasta - makske 60% kehtivast RRP-st
9. aasta - makske 80% kehtivast RRP-st
10. aasta - makske 95% kehtivast RRP-st

Kuidas garantiinõudeid käsitletakse?

TEMPURi garantii algab originaaltoote ostmise kuupäevast (või valmistamise kuupäevast endiste tutvustus- / tutvustustoodete puhul). Kui selle TEMPURi garantii alusel on esitatud kehtiv nõue, parandab tootja oma valikul defektse toote või pakub sarnase asendustoote tasuta.

Tootja hüvitab defektse toote remondiks või asendamiseks tagastamise korral mõistlikud ja eelnevalt kokku lepitud tarnekulud, kui nõue kehtib käesoleva TEMPURi garantii tingimuste kohaselt ja toode tagastatakse samast riigist kui volitatud jaemüüja, kellelt toode osteti. Parandatud või asendatud toode tarnitakse tasuta aadressile, mis asub samas riigis kui volitatud jaemüüja, kellelt toode osteti. Muudel asjaoludel vastutab ostja kõik remondi- või asendustoimingutega seotud tarnekulud.

Asendamise osas püüab tootja tarnida asendustoote samalt tootesarjalt. Kui aga tootesari lõpetatakse või toode pole muul põhjusel saadaval, jätab tootja endale õiguse tarnida asendustoode, mis tootja ainuisikulisel äranägemisel sarnaneb defektse tootega.

Välistamised

TEMPURi garantii ei kehti, kui:

 • toode osteti kasutatud, ringlussevõetud või volitamata edasimüüjalt või otse tootjalt. Volitatud jaemüüjate nimekiri on saadaval aadressil www.TEMPUR.com
 • garantiinõude esitamise protsessi ei ole järgitud (kirjeldatud järgmises jaotises "Kuidas esitada nõuet TEMPURi garantii alusel?"
 • toodet ei ole kasutatud ja / või käsitsetud ettevaatlikult ja / või vastavalt veebisaidil www.tempur.ee olevale kasutusjuhendile, puhtusele ja hooldusele.
 • toodet on kahjustatud ettevaatamatu kasutamise tõttu tahtlikult või hooletuse, sisselõigete, põlemise, üleujutuse, veekahjustuste, korteri või muu ruumi tõttu või muul viisil teie või mõne muu isiku poolt ebasobiva kasutamise tõttu.
 • defekt on tingitud toote painutamisest või pigistamisest või külma temperatuuri all hoidmisest, mis põhjustab materjali rebenemist või püsivat deformeerumist.
 • toodet on leotatud või on olnud läbimärg, vastupidiselt tootja soovitustele.
 • on leitud, et toode on väga määrdunud, määrdunud ja / või muul viisil ebahügieeniline.
 • toodet on modifitseeritud või parandatud ilma tootja eelneva loata.
 • reguleeritavad voodipõhjad on tootja kaalupiirangut rikkudes ülekoormatud või väärkasutatud.
 • rike on põhjustatud normaalsest kulumisest.
 • TEMPUR-materjalis täheldatud muutus on ainult väike või tuleneb tavapärasest kasutamisest, mis ei mõjuta toote rõhuvabastavaid omadusi.

Kuidas esitada TEMPURi garantii alusel pretensiooni?

TEMPURi garantii alusel esitatud nõude täitmiseks peate:
* pöörduge volitatud jaemüüja poole, kellelt toote algselt ostsite („müüja“). Kui müüja ei tegele enam ettevõttega ega ole enam volitatud TEMPURi jaemüüja, võtke ühendust impordiga. * esitage ostu tõendina originaal arve või müügikviitung. * tagastage toode müüjale või tootjale (kuid ainult siis, kui tootja on toodet palunud). Kui tootja tuvastab, et nõue kehtib TEMPURi garantii alusel, hüvitatakse teile defektse toote tagastamiseks mõistlikuks peetud tarnekulud, kui toode on tagastatud müüjaga samas riigis asuvalt aadressilt.

Registreeri oma toode

Selleks, et garantii ei kaotaks kehtivuse, palume Teie toode registreerida. Palun registreerige oma toode allpool peale Garantiitingimuste lugemist.

Kliendi informatsioon
Edasimüüja
Toote informatsioon

Miks mitte proovida
TEMPUR® tooteid
poes?