Registreeri toode

Üldised garantiitingimused
 • Garantii kehtib ainult juhul, kui Tempuri toodet kasutatakse ja käsitsetakse korrektselt, vastavalt tootega kaasasolevatele juhistele. Palun hoidke juhend alles.
 • Madratsite, patjade ja väiketoodete garantii ei kehti normaalsete muudatuste puhul toote jäikuses/pehmuses jt omadustes, mis ei mõjuta selle survet leevendavaid omadusi.
 • Garantii kehtib füüsiliste defektide ja muutuste korral, mille tõttu jääb Tempuri materjali sisse nähtav ja jääv, üle 2 cm-ne jälg. (Ei kehti patjade puhul, mis pole tihedalt täidetud.)
 • Kaebused tuleb esitada volitatud edasimüüjale, kellelt toode osteti. 
 • Garantiinõude esitamiseks tuleb esitada ostu tõendava dokumendi arve või ostukviitungi originaal. 
Garantii ei kehti:
 • Kui ei ole järgitud TEMPURi antud toote kasutamise, puhastamise ja hooldamise juhiseid, või kui toodet on muul viisil kahjustatud puuduliku hoolduse või hooletu kasutamisega. 
 • Kui toodet on madalal temperatuuril ja pikema aja jooksul hoitud painutatud, kokku surutud vms olekus, nii et materjal on rebenenud või jäävalt deformeerunud.
 • Kui TEMPURi toode on saanud märjaks või ligunenud. TEMPURi materjal imab vedelikke ning seda on raske kuivatada, ja niiskus alandab jäävalt materjali funktsionaalsust.
 • Kui toode on väga määrdunud ja ebahügieeniline.
 • Kui TEMPURi toodet on muudetud või parandatud TEMPURi loata.
 • TEMPURi toote katte tõmblukule, välja arvatud juhul, kui see on katki toote kättesaamise ajal.
 • Toote garantiiremondi puhul algne garantiiperiood ei pikene. Palun arvestage, et garantii on üksnes toote parandamiseks või asendamiseks. 

Garantii aktiveerimiseks tuleb ostetud toode registreerida. 
Selleks täitke alltoodud ankeet. 

Kontaktandmed

 

Müüja andmed

Toote andmed